Bringing GRUNGE Back

Time to write about another university project.

//

Este timpul să scriu despre alt proiect de universitate. 

IMG_6369

Smells like teen spirit – Nirvana

(EN) A semester long project, a lot of meetings, shared ideas, late night Skype calls, and a perfect team.

Lets talk about the timeline of the project! We started by delivering interviews of interesting people around Nottingham and London, photographing their outfits, asking them about what inspires their lifestyle and fashion and music taste, what subculture they fit into, and a little bit about their story.

The next step focused on categorizing and analysing the interviews, to choose the subculture, so my team and I have chosen … GRUNGE. More specific, Nineties Grunge.

From Netflix’s documentary about Kurt Cobain, M2M’s documentary about fashion in the nineties, and Maison Margiela’s first grunge collection which hit the runway in the nineties, we researched them all.

(RO) Un proiect cât un semestru de lung, o mulțime de întâlniri, schimburi de idei,  apeluri pe Skype noaptea târziu, și o echipă perfectă.

Să vorbim despre cronologia proiectului! Am început prin furnizarea interviurilor cu oameni interesanți din Nottingham și Londra, fotografierea ținutelor lor, întrebându-i despre ce le inspiră stilul de viață și gustul în modă și muzică, în ce subcultură se încadrează, și un pic despre povestea lor.

Următorul pas s-a axat pe categorizarea și analizarea interviurilor, pentru a alege subcultura, astfel încât împreună cu echipa mea am ales … GRUNGE. Mai specific, Grunge-ul anilor nouăzeci.

De la documentarul Netflix despre Kurt Cobain, documentarul M2M despre moda în anii nouăzeci, și prima colecție grunge a lui Maison Margiela care a surprins podiumurile în anii nouăzeci, le-am cercetat pe toate.

What is all this work for?   //    Pentru ce este toată munca aceasta?

We made a zine.   //   Am făcut un zine.

A zine is a magazine, with a more creative side, almost like a fanzine.

//

Zine-ul este o revistă, cu o latură ceva mai creativă, asemănătoare cu o revistă pentru fani.

(EN) After doing way too much research, delivering presentations, sketching the zine, playing with layouts and textures, it was time to have fun. So we planned an all day photo shoot featuring dirty and wet locations, grungy outfits which asked for a messy styling, and the perfect model, Laura Ciobanu.

(RO) După ce am făcut mult prea multă cercetare în domeniu, furnizând prezentări, lucrând la schița zine-ului, jucându-mă cu machete și texturi, era timpul să ne distrăm. Așa că am planificat o ședință foto care a ținut toată ziua, prezentând locuri murdare și umede, ținute grungy care au cerut un styling dezordonat, și modelul perfect, Laura Ciobanu.

Timeline of Pictures

This slideshow requires JavaScript.

 

Apathy Zine

(EN) The zine celebrated Nineties Grunge style and the subculture’s evolution in 21st century. The aim was to bring people of this tribe together, celebrating music and fashion. Nineties Grunge subculture was heavily influenced by Nirvana, which is why the team included clues inside the zine, some of them featuring Nirvana songs.

The layout it’s extremely tricky, specific to the zine layout, a lot of motion, the black and white palette is juxtaposing with the cherry red font, and the key clue from the final product is the Seattle poster on the back of the zine, which represents the start of an era. That’s where everything started in 1980!

(RO) Zine-ul sărbătorește stilul Grunge al anilor nouăzeci și evoluția subculturii în secolul 21. Scopul a fost de a aduna oamenii acestui trib împreună, sărbătorind muzica și moda. Subcultura Nineties Grunge a fost puternic influențată de Nirvana, motivul pentru care echipa a inclus indicii în interiorul zine-ului, câteva dintre ele prezentând cântece Nirvana.

Aspectul este extrem de dificil, specific aspectului unui zine, multă mișcare, paleta alb – negru se juxtapune cu fontul roșu-cireș, și indiciul cheie din produsul final este afișul cu Seattle pe partea de pe spatele zine-ului, care reprezintă începutul unei ere.          Acolo a început totul în 1980!

Final Product

This slideshow requires JavaScript.

(EN) We celebrated the work done by having a small intimate exhibition in the garden,where the photoshoot took place, that’s where we presented the creative concept and the final product.

(RO) Am sărbătorit munca depusă printr-o mică expoziție intimă în grădină, unde a avut loc ședința foto, acolo am prezentat conceptul creativ și produsul final.

See you soon with a surprise project!   //   Ne vedem curând cu un proiect surpriză!

MCCCYES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s