Visual Merchandising for COW

(Konoba – On Our Knees)

(EN) During the first semester of the second year, our FCP course had a two-day collaboration project with the vintage store COW. In teams of ten we had to combine different elements and come up with a creative concept, which helped us to visualize the window display.

(RO) Pe parcursul primului semestru în al doilea an, cursul nostru FCP a avut un proiect de colaborare de două zile cu magazinul vintage COW. În echipe de zece persoane a trebuit să combinăm  diferite elemente și să venim cu ideea unui concept creativ, care ne-a ajutat să ne facem o idee despre cum va arăta fereastra magazinului.

IMG_4766
(EN) This display is supposed to be a Valentine’s Day concept, showed in February, and we had to come up with all this starting from “Karaoke + Clothes Hangers.” The hanging musical notes and CDs, and the red 3D letters with fairy lights, followed COW’s vintage but cozy store theme. The actual cow is supposed to represent irony, fun, and creativity with some Valentine’s Day cliche.

(RO) Această fereastră se presupune a fi pentru Ziua Îndrăgostiților, apărând în februarie, și noi a trebuit să venim cu toate aceste idei pornind de la „Karaoke + umerașe pentru haine.“ Notele muzicale agățate și CD – urile, precum și  literele 3D roșii cu luminițe, au urmărit tematica  magazinului COW, vintage dar în același timp comodă. Vaca reală ar trebui să reprezinte ironie, distracție și creativitate cu un clișeu de Ziua Îndrăgostiților.

Inspiration for the Window Display // Inspirație pentru fereastra de magazin

 

This slideshow requires JavaScript.

Details // Detalii

IMG_4733IMG_4768IMG_4769
(EN) The experience was tiring, messy, but creative. Very helpful when it comes to understanding the process of how to find the gap in the market, research, look out for competitors, and put together a window display which requires a certain theme.

(RO) Experiența a fost obositoare, haotică, dar creativă. Foarte utilă atunci când vine vorba de a înțelege procesul care presupune găsirea unui loc diferit pe piață în care să investești, cercetare, a fi atent la concurență, și de a organiza o fereastră de magazin începând cu o anumită temă.

This slideshow requires JavaScript.

Until next time…  // Până data viitoare…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s